Pædagogik

Børnehaven 2
Vuggestuen Knap
P1712836

Det er vigtigt for os, at børnene bliver set, hørt og forstået. Vi respekterer og anerkender børnene  præcist, som de er. De er ligeledes vigtigt for os at skabe læringsmiljøer, der gør det muligt at indgå i  tætte relationer og legefællesskaber, der er betydningsfulde og meningsfulde. Vi tror på, at  meningsfulde relationer og inkluderende fællesskaber er fundamentet for al trivsel, læring, dannelse  og udvikling. 

En stor del af det, der står i vores pædagogiske læreplan, kan du læse på de andre sider, men hvis du  vil have teksten i sin fulde sammenhæng, kan du downloade Børnehusets Pædagogiske Læreplan her.

Den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Du kan finde evalueringen her, samt Assens Kommunes  tilsynsnotat her.

Inklusion af børn i udsatte situationer

Alle børn kan risikere at havne i en udsat position i enten en kortere eller længere periode, fx ved  skilsmisse eller dødsfald, mens eksempelvis et for tidligt født barn eller et barn med handicap kan  befinde sig i en udsat position livet i gennem.  

For børn i udsatte positioner bliver der lavet individuelle handleplaner, hvor forældrene bliver  involveret i hele processen og i udarbejdelsen af handleplaner. Her aftaler vi, hvad Børnehusets  opgaver er, og hvad der er forældrenes opgaver i udførelsen af handleplanen. 

Vi samarbejder på tværs af fagligheder med PPR, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og  ressourcepædagoger for at skabe de bedste betingelser for børnene. Vi har en fast kontaktpædagog  på barnet, som har ansvaret for at være tovholder i forbindelse med forældresamarbejde, barnets  handleplaner og deltagelse i møder med fagfolk.

Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.59.36

Inklusion og fællesskab

Der er plads til forskellighed, og til at de enkelte børn bliver behandlet forskelligt for at få deres behov  dækket, når vi arbejder med at inkludere børn i udsatte positioner i vores børnefællesskaber. Det smitter af på børnene, der spejler sig i voksne, der anerkender og tilgodeser børns forskellige  behov. Vi har særlig fokus på at skabe gode betingelser for, at disse børn får mulighed for at deltage i  vores sociale fællesskaber.

Udforsk vores andre fokusområder

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2