Overgange

2
345050588 1239443326704843 5569521309443246751 N
335408000 203624375611183 8837459075280792341 N

Overgange er centrale milepæle i børns liv, og derfor har vi, der er omkring barnet et ansvar for, at  disse overgange forløber på en ordentlig måde i forhold til barnet.

Vi møder følgende overgange: 

  • Fra hjem til vuggestue 
  • Fra anden institution til Børnehuset
  • Interne overgange: Fra vuggestue til børnehave 
  • Fra børnehave til skole

Fra hjem til vuggestue

Inden opstart inviteres forældrene til et besøg, hvor der er lejlighed til at fortælle om særlige forhold  eller nyttig viden om deres barn, samt mulighed for at stille spørgsmål og hilse på medarbejderne. På dette møde aftales det også, hvordan indkøring skal foregå, og det bliver afklaret hvor lang tid, der  er til indkøringen af barnet. 

Der er også plads til at være forskellige som forældre. Vi tager udgangspunkt i forældrenes forskellige  behov og møder dem, hvor de er. Førstegangsforældre har måske mere brug for vejledning og  rådgivning end de forældre, der har flere børn og mere erfaring. Læs mere om forældresamarbejde her.

Vuggestuen
Børnehaven 2

Fra anden institution 

Vi oplever ofte at modtage børn der kommer fra en anden institution, enten fordi de ikke havde fået  plads hos os i første omgang, fordi de er tilflyttere, eller fordi de et utilfredse med deres nuværende  institution. 

Barn og forældre kender naturligvis til institutionslivet, men det er stadig meget nyt at forholde sig til,  og derfor kræver det samme omsorg, som når barnet kommer hjemme fra.

Fra vuggestue til børnehave

Som kombineret institution, har vi overgange internt, da vores grupper er opdelt i vuggestuebørn og  børnehavebørn. 

Vi gør meget ud af at være ét hus, bl.a. med fælles morgenåbning, ligesom personalet rykker rundt i  forbindelse med ferier og andet fravær. Det betyder, at alle bliver kendte ansigter for alle børn og  forældre, og derfor oplever vi at overgangen fra vuggestue til børnehave foregår roligt og trygt.

Musik Og Bevægelse

Fra børnehave til skole

Vi ønsker skabe sammenhæng og kontinuitet i overgangen til skolen. Derfor samarbejder vi med de  skoler, som børnene er meldt til for at gøre overgangen lettere for de kommende skolebørn. Selv om vi er en afdeling under Glamsbjerg Fri- og Efterskole, er det ikke et krav, at forældre vælger  Friskolen fremfor andre skoler, når børnene går i vores børnehus. 

Vi arbejder naturligvis tæt sammen med Friskolen, når vi er en enhed og har fælles værdigrundlag. Vi  bruger skolens faciliteter, og vi deltager i forskellige arrangementer på skolen, heriblandt morgensang,  som vores kommende skolebørn deltager i hver fredag i maj og juni. Her møder børnene et  fællesskab omkring beskeder, sang og musik for alle elever på skolen. 

Disse tiltag bevirker, at børnene oplever tryghed og genkendelighed, når de starter på skolen. Læs meget mere om vores samarbejde med skolen her

Udforsk vores andre fokusområder

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2