Dagligdag

Børnehave 3
Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.56.38
Musik Og Bevægelse

Morgenrytme

De børn, der møder tidligt, møder ind i vuggestuen. 

06.10-08.00: Aflevering 

06.10-07.30: Morgenmad 

07.30-08.00: Børnehavebørnene går i børnehaven

Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 19.00.01

FASTE STRUKTURER 

Vi har faste strukturer på hverdagene, fx i forbindelse med modtagelse, måltider, samling og aktiviteter. 

Vores faste struktur og rutiner giver børnene en oplevelse af tryghed, forudsigelighed og  genkendelighed. I rutinesituationer foregår megen læring, dannelse og udvikling, og her tilegner  børnene sig sociale kompetencer, motoriske, sproglige, kognitive og personlige kompetencer.

 

Leg og læring

Vi har stort fokus på at skabe et godt læringsmiljø for børnene, så de trives, lærer og udvikler sig  optimalt, ligesom det er vigtigt for os at støtte dem i gode legerelationer og inkluderende  børnefællesskaber. 

Legen er børnenes vigtigste udviklingsrum, da de får bearbejdet deres oplevelser og øver sig på deres  sociale kompetencer som fx at forhandle, gå på kompromis, give plads til de andres initiativer, lytte og  løse konflikter.

Musik og bevægelse

Vi har musik én gang om ugen, både i vuggestuen og børnehaven. Her kommer en musiklærer fra  skolen, og musikaktiviteterne er en blanding af gentagelser og nye sange/sanglege. I dagligdagen  lægger vi ligeledes stor vægt på sang, sanglege, rim og remser. 

Vi har skolens gymnastiksal én gang om ugen, og vi bruger desuden vores legeplads og  Krengerupskoven flittigt. 

Dagligdagens rutiner

Børnene inddrages i de praktiske gøremål som fx selv at tage tøj af og på, rydde op, vaske borde og  feje. Vi skaber rum og plads til, at børnene får mulighed for at øve sig og mestre flere kompetencer.  I garderoben er der altid en voksen, der er klar til at understøtte børnene i at selv tage tøj, overtøj og  sko på. Den voksne går i dialog, motiverer og viser børnene i hvilken rækkefølge og hvilket tøj, de skal  have på. Børnene får mulighed for at selv øve sig, og på et tidspunkt mestrer de selv at tage tøj på. Børnene bliver stolte og får troen på deres egen formåen, når de er i stand til at klare sig selv. Rutinesituationer som modtagelse, morgenmad, måltider, garderoben og puslesituationer er en del af  dagligdagen i børnehuset. Disse situationer gentager sig hele tiden og giver børnene mulighed for at  øve sig, gentage, genoptage og mestre. 

Vuggestuen

Åbningstider

Mandag – torsdag: 06.10-16.45 

Fredag: 06.10-16.00

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2