Musik og kreativitet

Musik Og Bevægelse
P1712836
Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.56.38

Børnene skal tilbydes et inspirerende læringsmiljø, der understøtter dem i at udtrykke sig på  forskellige måder som f.eks. at lave malerier, eventyr, tegning, bøger, musik, sang, dans, fortællinger  og film.

Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.57.13

Det gør vi

Vi er bevidste om at tilbyde en bred vifte af forskellige kreative aktiviteter, hvor børnene skal være  aktive medskabere af kunst og kreative handlemuligheder.

Materialer som papirer, farver, lim, perler og bøger befinder sig i børnehøjde, så børnene har adgang  til de materialer, de skal bruge for at skabe deres egen kunst. Vi planlægger emne- og temauger for at  børnene får mulighed for at for at fordybe sig og udvikle sig kreativt. 

Vi går i dialog med børnene om deres fortællinger og kunstværker. Hvis et barn viser sin tegning frem,  så går vi i dialog om tegningens indhold i stedet for at sige: ”Sikken en flot tegning.” Vi bruger desuden børnenes kunst til udsmykning af væggene i børnehøjde. 

Vi synger meget, bruger rim og remser og leger sanglege hver dag i vores samlinger som en fast rutine.  Om torsdagen emmer huset af musik og musikinstrumenter både i vuggestuen og børnehaven.  Sangene bliver offentliggjort for forældrene, så de også kan teksterne.

Børneperspektivet

For os betyder børneperspektiv, at vi følger børnenes spor og det, de er optaget af. Vi griber børnenes  ideer, ønsker og forslag, så de får en oplevelse af at være betydningsfulde. Når børnene tages alvorligt  og bliver set, forstået og lyttet til, styrkes deres selvværd.  

I teaterstykket ”Enhjørninger og Monstre” opdigter børnene selv eventyret og optræder for de andre  børn. Der er mange forskellige figurer i eventyret, som børnene selv har valgt. Børnene bruger deres  fantasi og kommer med ideer, som understøttes af de voksne, så de oplever at blive taget alvorligt, og  at deres fantasi og ideer bliver til virkelighed. 

Zonen for nærmeste udvikling

Vi arbejder ud fra ”Den nærmeste udviklingszone”, hvilket vil sige, at vi tager udgangspunkt i, hvor  børnene udviklingsmæssigt befinder sig, og hvad det næste trin i deres udvikling er.  Der stilles passende og alderssvarende krav til børnene, fx når vi øver os i at klippe og udforme en  elefant. Et 2-årigt vuggestuebarn har brug for, at den voksne sidder ved siden af og hjælper. Elefanten,  der skal klippes, kommer måske til at mangle sin snabel. Vi bliver ved med at øve os, og når barnet er  4-5 år, så mestrer barnet at sidde selv og klippe elefanten uden hjælp.

P1712988

Udforsk vores anre fokusområder

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2