Sprog og fantasi

P1712954
P1712891
Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.59.36

Sprog er adgangen til de sociale børnefællesskaber, legen, uddannelse, arbejde og et godt familieliv. Gode sproglige læringsmiljøer har betydning for, at børnene tilegner sig et nuanceret og veludviklet  sprog. Vores læringsmiljø skal altid være inspirerende og præsentere børnene for forskellige sproglige  aktiviteter, og der skal være rum, ro og tid til samtale, dialog og læsning.

Det gør vi

Vi arbejder med sprog og fantasi på mange forskellige måder, fx gennem dialog, dialogisk oplæsning,  indsamling af ord via oplevelser, eventyrfortællinger og rim og remser.  

Vi gør brug af gentagelser og ritualer, rutiner og rytmer, og vi bruger piktogrammer og billeder for at  gøre det visuelt for de børn, der har brug for det. 

Når vi arbejder med historie- og eventyrfortælling og rollespil, er det på børnenes præmisser og  tilpasset deres udvikling; den nærmeste udviklingszone. 

Vi arbejder ofte i temaer og emneuger, hvor vi fordyber os i processen. Her er principper som  gentagelse, nysgerrighed, nye ”fund”, børneperspektiv og dialog er de vigtige elementer. Vores  temaer kan bl.a. hedde ”Afrika”, ”Det eventyrlige Univers” eller ”Under vandet”. Vi er også opmærksomme på det nonverbale sprog, mimik, gestus og stemmeleje, som også er en del  af kommunikationen.

P1712836
Børnehaven 3

Musik

Børns sproglige kompetencer bliver stimuleret igennem musikken. De lærer nye ord, begreber og lyde,  og når børn hører dem i sammenhæng med melodi, rytme og bevægelse, begynder inkorporeringen af  sproget.  

Om torsdagen har vi en musikpædagog i huset om formiddagen. Ved hjælp af musiske instrumenter  skabes en stemning af glæde og en god vekselvirkning mellem voksenstyring og børnenes ideer og  forslag. Vi arbejder med en blanding af gamle og kendte sange (gentagelser) og nye sange, som  børnene bliver præsenteret for. 

Sprogvurdering

Vi sprogvurderer børnene, når de er hhv. 3 og 5 år gamle og bruger bl.a. resultaterne af  sprogvurderingerne til at udvikle vores sproglige læringsmiljøer, bl.a. ved at udvælge fokusområder  som f.eks. ordforråd, forholdsord, former el.lign.

Udforsk vores andre fokusområder

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2