Vuggestue

I vuggestuen har vi et særligt fokus på børnenes følelse af tryghed. Vi tager udgangspunkt i børnenes udvikling og behov, når vi planlægger dagen. Vi arbejder ud fra ”Den nærmeste udviklingszone”, hvilket vil sige, at vi tager udgangspunkt i, hvor børnene udviklingsmæssigt befinder sig, og hvad det næste trin i deres udvikling er.

Vuggestuen Knap
P1977135
342732897 759684059083419 2781923285565716300 N

Dagsrytme i vuggestuen

06.10-08.00: Aflevering

06.10-07.30: Morgenmad

09.00: Vi spiser frugt og synger

10.30-11.00: Frokost

11.00-11.30: Bleskift/Middagssøvn

12.00-13.30: Middagssøvn

14.00: Eftermiddagsmad

15.00-16.45: Afhentning

Hverdag i vuggestuen

Vuggestuebørn har brug for tryghed, rutiner og rytmer. Det vigtigste er, at deres basale behov som mad, søvn, bleskift og tryghed bliver opfyldt. Derfor er aktiviteterne i vuggestuen baseret på, hvordan børnene har det.

326767554 420911260211952 7249218561930809181 N

All incluscive

I vuggestuen er der fuld forplejning, og børnene får morgenmad, formiddagsmad/frugt, frokost og eftermiddagsmad.

Børnehaven 1
317610913 643449100905614 3877100614534564166 N

Fra vuggestue til børnehave

Som kombineret institution, har vi overgange internt, da vores grupper er opdelt i vuggestuebørn og børnehavebørn.

Vi gør meget ud af at være ét hus, bl.a. med fælles morgenåbning, ligesom personalet rykker rundt i forbindelse med ferier og andet fravær. Det betyder, at alle bliver kendte ansigter for alle børn og forældre, og derfor oplever vi at overgangen fra vuggestue til børnehave foregår roligt og trygt.

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2