Samarbejde

281231467 5165626736885226 8046960925571201679 N

Forældresamarbejde

Børn er først og fremmest forældrenes ansvar. Forældrene er barnets primære omsorgspersoner og  har den største viden om barnet og kender barnet bedst. Vi betragter forældrene som ligeværdige og  betydningsfulde samarbejdspartnere og betragter gensidig respekt og forståelse som afgørende for et  godt forældresamarbejde.

Kommunikation

Vi lægger vægt på vores daglige kontakt og dialog med forældrene, der danner fundamentet for et  tillidsfuldt og værdifuldt forældresamarbejde. Den daglige dialog om barnet, betyder, at vi bedst bliver  klædt på til at tage hånd om børnenes trivsel og behov. 

Vi kommunikerer vi med forældrene via Forældreintra, opslagstavlen og Facebook, hvor vi lægger billeder op flere gange om ugen med korte beskrivelser af, hvad vi laver, og hvad børnene er optaget  af. På den måde inddrages forældrene i barnets hverdag og får mulighed for at indgå i samtaler med  barnet.

Musik Og Bevægelse

Samarbejde med friskolen

Samarbejdet med friskolen er beskrevet flere andre steder på hjemmesiden. Brug af skolens faciliteter  og deltagelse i skolens arrangementer letter børnenes overgang fra børnehave til skole. Vi har deltager som regel i 2 skoledage i foråret sammen med vores kommende skolebørn, så børnene  kan møde deres kommende lærer og få en fornemmelse af dagsrytmen i 0. klasse. Børnehaveklasselederen kommer ligeledes her i huset 2 eftermiddage i maj eller juni for at hilse på,  lege og snakke med de kommende skolebørn og tale med de voksne, der er på gruppen. Vi, der kender børnene bedst, samarbejder med de nye voksne, der skal føre børnene videre i denne  proces og støtter børnene i overgangen, så vores erfaringer, viden om børnenes hverdag,  kompetencer og udfordringer kommer i spil ved skolestart og bidrager til at børnene får en god start  på skolen.

313018172 616396780277513 1153211116126183195 N
343439967 2085998515125039 7469295322920010194 N

Samarbejde med SFO

Vi samarbejder med skolens SFO, bl.a. om pasning i ferier, ligesom vi i perioder har morgen- og  eftermiddags-SFO i børnehuset. Det betyder, at børnene på en naturlig måde kommer at kende en del af skolebørnene, inden de starter på skolen. De møder også medarbejderne i SFO’en, og det er med til  at skabe sammenhæng og kontinuitet i overgangen til skolen. 

Efterskolens pædagoglinje

Efterskolen har en pædagoglinje med elever i 9. og 10. klasse, der overvejer at læse videre inden for  pædagogfaget. I en del af deres linjetimer er de med i Børnehuset og i skolens SFO og får på den måde  et indgående kendskab til faget i praksis.  

For os betyder det ekstra hænder både omkring børnene og til praktiske gøremål. Og får børnene  betyder det nye, spændende bekendtskaber og endnu en relation til skolen.

Lokalsamfundet

Vi vil gerne have at børnene lærer at indgå i lokalsamfundet og tilegne sig de sociale, historiske og  kulturelle kompetencer, der eksisterer tæt på deres bopæl. Vi deltager bl.a. i Børnenes Dag og  benytter den lokale biograf, og herunder er der andre eksempler på, hvordan vi benytter  lokalsamfundet.

Biblioteket

Vi samarbejder med biblioteket og gør brug af deres aktiviteter og forestillinger. Vi  låner bøger sammen med børnene og deltager i aktiviteter som teater, musik mm.

Kirken

Vi bruger kirken i julen med en gudstjeneste for børnene. Ved dødsfald har vi besøgt  kirkegården, hvilket giver en god anledning til at snakke om liv og død med børnene.

Genbrugsstationen

Børnene lærer om genbrug, affald, energikilder og får et billede af, hvordan vi bruger  genbrugs-stationen.

Butikker

Vi handler lokalt ind for at støtte op omkring de lokale forretninger, heriblandt  supermarkeder og boghandel.

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2