Fokus og værdier 

Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.59.36
P1712836
324581549 1831958237177151 4080429253205004872 N

Værdigrundlag

Børnehusets værdigrundlag er naturligt nok i tråd med Friskolens, så forældrene kan være sikre på, at  det er de samme værdier, der ligger til grund for det pædagogiske virke i såvel Børnehuset som på  skolen: 

  • Børnehusets grundholdning er, at alle mennesker har stor værdi, og vi møder børnene  anerkendende og rummer deres forskellighed. 
  • Børnehuset tror på, at tolerance og respekt er byggestenene i et forpligtende fællesskab, hvor  dét at være forskellig opleves som en styrke og en berigelse.
  • Børnehuset har fokus på det hele menneske og dermed på børnenes trivsel og deres  personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at børnene oplever et trygt og tillidsfuldt  miljø, hvor livsglæde og menneskelige værdier som ligeværd, medansvar og gensidig respekt  går hånd i hånd.

Vi er særligt opmærksomme på at se og høre det enkelte barn, og det er vigtigt for os at skabe et  miljø, hvor børnene er nysgerrige, udvikler sig og trives i fællesskab med andre.

Musik Og Bevægelse
Børnehaven 1

Anerkendelse

Vores værdigrundlag tager afsæt i et børnesyn, der bygger på en inkluderende og anerkendende  tilgang. 

For os betyder anerkendelse at se det enkelte barn som et selvstændigt og unikt væsen med  rettigheder og indflydelse på sit eget liv. Vi anerkender, at vi er forskellige som mennesker, og vi har  forskellige vilkår, oplevelser og erfaringer i vores liv, der gør, at vi opfatter ting forskellige og dermed  handler på forskellige måder. 

Vi behandler børnene forskelligt for at behandle dem retfærdigt, og det gør vi ved at tage  udgangspunkt i deres behov og udfordringer. 

Vi er sikre på, at børnene spejler sig i os voksne, der er deres rollemodeller. Når vi anerkender, at der  skal være plads til at være forskellige, så smitter det også af på børnene. Børnene udvikler forståelse  for, at det er ok, at vi laver undtagelser for de børn, der har brug for det, og vi oplever, at børnene  tager sig af hinanden, hjælper hinanden og drager omsorg for hinanden.

Målsætning

I Børnehuset skal børnene mødes med omsorg, tillid og respekt, samt alderssvarende krav og  udfordringer. Derfor arbejder vi både i aldersopdelte grupper og på stueplan.

Børnene skal føle sig værdifulde og kende deres betydning for det forpligtende fællesskab,  samt udvikle deres selvværd og få et godt børneliv. Derfor har vi fokus på 

  • En hverdag i et trygt og anerkendende miljø med tydelige og autentiske voksne.
  • En hverdag, hvor det enkelte barn bliver set, hørt og behandlet med respekt.
  • En hverdag, hvor barnet lærer at skabe venskaber og indgå i inkluderende fællesskaber.
  • En hverdag med genkendelige rammer.
  • En hverdag, hvor leg og læring er er betydningsfulde elementer i forhold til trivsel, læring og  sociale relationer. 
  • Et godt samarbejde mellem personale og forældre, der samarbejder om børnenes udvikling og  trivsel og det forpligtende fællesskab.

Udforsk vores andre fokusområder

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2