Leg og fællesskaber

Børnehaven
Miljø Og Faciliteter 1
Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.58.14

Vi tror på, at meningsfulde relationer og inkluderende fællesskaber er fundamentet for al trivsel,  læring, dannelse og udvikling. 

Vi har fokus på at styrke børnenes sociale kompetencer for at alle børn skal føle sig som en del af  vores sociale fællesskaber og legefællesskaber. Gode og positive relationer betyder meget i denne  sammenhæng.

Det gør vi

Vi har indrettet vores hus, så kreative materialer, spil og bøger befinder sig, så børnene selv kan nå  dem, og vi har flere små rum med en bestemt funktion, der giver børnene mulighed for at lege og  fordybe sig uden at blive afbrudt.  

Vi arbejder for det meste i mindre grupper, hvor der er plads til fordybelse og nærvær for at skabe et  læringsmiljø bestående af voksenstyrede aktiviteter og spontane aktiviteter med spændende og gode  udfordringer. Vores læringsmiljø skal give børnene får mulighed for at udvikle sig igennem legen og vores pædagogiske aktiviteter.

For alle børn tilbydes der mulighed for deltagelse, f.eks. i praktiske ting som at dække rullebord eller deltagelse i vores pædagogiske aktiviteter som f.eks. ture ud af huset, puslespil og musik.

P1977145

Gode kammerater

Børnene skal lære at være gode legekammerater, der drager omsorg for hinanden. De skal lære at  være opmærksomme på og hjælpe hinanden, og de øver sig i at samarbejde med de andre. Vi har en kultur, hvor børnene passer på hinanden. De større børn drager omsorg for de mindste og  tager sig af dem. Nye børn, der starter, bliver taget godt i mod af børnene. De viser dem rundt,  fortæller, hvad der skal ske og videregiver vores værdier og normer.

Samlinger og medbestemmelse

I vores samlinger har vi fokus på at følge børnenes spor, interesser og initiativer. Vi arbejder med, at  børnene lærer de demokratiske processer at kende ved bl.a. at gå i dialog, lytte, vente på tur og tage  imod fælles beskeder. 

Børnene inddrages i deres hverdag og oplever medbestemmelse. De lærer at tage ansvar, sige til og fra og at samarbejde med andre.

Udforsk vores andre fokusområder

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2