Børnehusets historie

P1977135
Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.56.38
285627745 5199659903481909 7710812374854119603 N

Glamsbjerg Børnehave åbnede den 1. december 1971, efter at man havde lavet en indsamling i byen,  og der var flertal for at åbne en selvejende institution. I 1986 blev der desuden oprettet fritidshjem,  specielt for friskolens elever, og huset kom nu til at hedde Glamsbjerg Børnehave og Fritidshjem. I  1995 fik skolen sin egen fritidsordning, samtidig med at der blev oprettet vuggestue i tilknytning til  børnehaven.

Børnehus

Gennem årene har institutionen skiftet navn en del gange, ligesom den har gennemgået en markant  udvikling, først fra kommunal til privat institution og siden 1. maj 2017 til at være en del af Glamsbjerg  Fri- og Efterskole. I efteråret 2017 er huset blevet gennemgribende renoveret, og i 2023 påbegyndes  en udvidelse af de fysiske rammer.

Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 18.59.36
P1713213

Tradition og fornyelse

Selvom vi er et gammelt hus, har vi fulgt med udviklingen på det pædagogiske og samfundsmæssige  område, samtidig med at vi står sikkert på vores egne værdier. Derfor var det nemt at tilslutte sig en  sammenlægning med fri- og efterskolen, hvor værdigrundlaget blev cementeret. I huset har vi gennem årene opbygget en række traditioner, som vi bruger til at skabe tryghed,  genkendelighed og værdi. De er vigtige holdepunkter i vores liv, og samtidig er de forbundet med  hygge, glæde, samvær og deltagelse i sociale fællesskaber.

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2