Forældreråd og bestyrelse

Bestyrelsen for Glamsbjerg Fri- og Efterskole er også Børnehusets bestyrelse. Derudover har  Børnehuset et velfungerende og engageret forældreråd, som mødes fire til seks gange årligt. Forældrerådet er med til at udvikle vores pædagogiske praksis og yder praktisk hjælp, når der er brug  for det. 

Hvis der er brug for det, kan der holdes fællesmøder for bestyrelsen og forældrerådet, hvor ting af  fælles interesse sættes på dagsordenen.

Skærmbillede 2023 05 24 Kl. 19.00.43

Forældreråd

Katrine Kirketerp-Møller, formand, katrine.lindequist@gmail.com, 26338834

Mikkel Nielsen, bumle1992@hotmail.dk, 27333244 

Line Trier, linetrier@hotmail.com, 27510742 

Anne Skovsager Stokbæk, astokbaek@gmail.com, 53583858 

Julie Bonniksen, jmhyldig@gmail.com, 26255647 

Julie Juul Viskum (suppleant), juliejuulviskum@hotmail.com, 28992751

Bestyrelse

Hanne Sognstrup, formand, hso@socialstyrelsen.dk, 20676613 

Susan D. Carlsson, næstformand, carlssonsusan@yahoo.dk, 27290415 

Tina Hestbech Nilsen, tinahestbechnielsen@gmail.com, 26184494 

Dennis Christensen, dennisvinberg@my.com, 20140593

Mona Aaberg, monaaaberg@gmail.com, 22251751

Mette Aistrup,  metteaistrup@outlook.dk, 29667715

Martin Vissing Tornøe, vissingtornoe@gmail.com, 40431917

Indmeld dit barn

Det er en stor beslutning at vælge vuggestue og børnehave til sit barn, og derfor foreslår vi altid, at I kommer og ser børnehuset, inden I tager stilling.

Læs mere og indmeld

Tilbage til forsiden

Musik Og Bevægelse 2