Sammen passer vi på moder jord

Børnehuset har i den forgangne uge arbejdet med miljø og bevidsthed omkring  naturen.  

Mandag bød på besøg på Glamsbjerg renovationsplads, hvor Lars viste rundt og  fortalte om, hvordan man sorterer korrekt, og hvordan de på pladsen håndterer affald.  Alle de små væsener fra Børnehuset blev iklædt en fin vest, så sikkerheden var i top.  Det lignede næsten en scene fra Rasmus Heides ”Blå mænd”. Lars lærte alle børnene,  hvad man putter i de forskellige containere, og han instruerede dem i at hjælpe deres  forældre, hvis forældrene sorterer forkert, eller er for flittige til at bruge ”småt  brændbart”.  

Børnene havde alle affald med hjemmefra, som de så fik mulighed for at placere i de  rigtige containere. Afslutningsvist spiste Børnehuset madpakker på en grøn plet lige  ved siden af renovationspladsen. Med sig hjem fik de Anders And blade, der netop er  lavet til formålet og omhandler affaldssortering og miljøbevidsthed.  I ugens løb har alle Børnehusets børn været i skoven og i byen for at indsamle affald.  De har tegnet affald, og de har leget skraldemænd. De har lært nye begreber som  ”skovsvin”, og de har talt om vigtigheden af at passe på vores alles natur.  Fredag skulle affaldsindsamlingen gøres op. Hele 19,5 kilo var det blevet til. Affaldet  blev samlet i en stor bunke midt på legepladsen. Jette agerede skovsvinet, som ikke  ville have, at affaldet blev sorteret. Alle børnene var de miljøbevidste, som skulle  snuppe affald fra bunken og placere det i de rigtige kasser, som var linet op for enden.  En kasse til blød plast, en kasse til hård plast, en kasse til dåser osv. Der var stor hvinen  og fryd, da børnene snuppede det ene stykke affald efter det andet og med Jette i  hælene nåede ind på helle-stedet, hvor de sorterede det korrekt. Skovsvinet måtte til  sidst overgive sig til alle de miljøbevidste. Affaldet blev sorteret korrekt.