Krop og sanser hos børnehusets yngste

I Børnehusets vuggestue er emnet nu og i de sidste uger ’Krop og sanser’. Børn og voksne oplever sammen et hav af gode aktiviteter.

Børnene laver tegninger i virkelig størrelse af deres kroppe, som hænger på stuen, så  der løbende kan samtales om og sættes ord på de forskellige kropsdele, og børnene får  styrket bevidstheden om kroppen.

"Vores mål er, at børnene skal være medskabere af det æstetiske læringsmiljø, som bidrager til børns læring. Sammen med de ældste børn vil vi lave store billeder af børns kroppe, der skal hænge i vuggestuens rum. Vi vil bruge de billeder, som pædagogisk redskab- både for medskabere (som deres spejlbillede) og til de andre børn, der kan se kroppen i den virkelige størrelse og lære om den." - Pædagogernes skriftlige planlægning om emnet.

Tumlekaravanen er også en del af projektet. De kommer forbi med nye,  sansestimulerende lege. Børnene er med i motoriske lege, der stimulerer og glæder  dem. For vuggestuens voksne er det vigtigt at børnene har en hverdag, hvor de oplever  glæde ved at bruge deres kroppe og løbende udvider deres begreber og sprog om  emnet. Tumlekaravanens aktiviteter byder blandt andet på sang, dans, leg med  ærteposer og hulahopring samt brusebad bestående af farverige plastikbolde. Alt  sammen aktiviteter der stimulerer og vækker sanserne.  

Tit og ofte hører man fra vuggestuens rum tonerne fra ’Jeg kan høre med mit øre’, som  er en munter børnesang, der handler om de forskellige sanser. Syng den endelig  derhjemme.  

’Kims leg’ er også på programmet. 10 ting ligger på gulvet, og den voksne ligger et  klæde over og fjerner en enkelt ting uden at børnene ser hvilken ting. Derefter skal  børnene se, om de kan huske, hvad der mangler. Små hjerner er imponerende. Sikke  en opmærksomhed. De kan sagtens huske, hvad der mangler.  

En anden fantastisk beskæftigelse er legen, hvor man dufter og smager. I vuggestuen  dufter de til forskellige krydderier og blomster. De smager på surt, sødt og salt.  Børnene har fingrene i en skål med henholdsvis koldt vand og varmt vand for at  tydeliggøre forskellen på koldt og varmt. Under 3 æsker gemmes i en af dem et  tikkende ur, som børnene lokaliserer ved at lytte til æskerne.  

Børnene er koncentrerede, positive og aktivt deltagende. De har en vældig glæde ved  at lære nye ting. De er sultne efter at lære, og det gribes af de voksne, der arrangerer  lege og aktiviteter.  

Styret af en voksen lægger børnene i fællesskab puslespil. Her øves også at tingene går  på tur, og at man skal kunne vente på sin tur. Puslespillet er en menneskekrop, der skal  samles. Udover brikker bestående af en skulder, en fod og en mave, er brikker med  forskellige ansigtsudtryk. Der er et universelt ansigtsudtryk, der viser glæde. Der er et,  der udtrykker overraskelse, vrede, tristhed osv. Ved at kunne genkende de forskellige  universelle udtryk og spejle sig i dem, opøver man også sin evne til empati for andre  mennesker. 

Jeg kan høre med mit øre

Jeg kan høre med mit øre
bilerne som kør’ på gaden
og musik til middagsmaden,
jeg kan høre hvad du siger til mig.

Jeg kan se med mine øjne
røde grønne gule biler
og dit ansigt når du smiler
jeg kan se det når du kommer til mig.

Jeg kan lugte med min næse
stank fra bilerne på gaden
og den gode lugt af maden
Jeg kan lugte når du slipper en prut.

Jeg kan smage med min tunge
søde bolsjer og citroner
frikadeller og meloner
jeg kan smage når du gi’r mig noget rart.

Jeg kan mærke med mig selv
jeg kan mærke noget gør ondt
jeg kan mærke noget er rundt
jeg kan mærke når du gi’r mig et knus.

"Børnenes forståelse af kroppen ligger tæt på med  dets forståelse og kendskab til sanser hvor ”sanserne er børns adgang til verden og  fundamentet for at opfatte og begribe verden.” - Den styrkede pædagogiske læreplan,  Rammer og indhold, s.42.

Med udgangspunkt i det overstående vil vi i vuggestuen arbejde med den fysiske krop, hvor børnene gennem forskellige motoriske, musikalske og kreative aktiviteter kan få en forståelse for deres egen krop, samt med at de lærer navne på kropsdele. Vi vil også arbejde med sanser, som er en del af børns følelsesmæssigt udvikling. For at begrunde vores valg af emnet vil vi først og fremmest pege på at børnene, også de mindste, er meget optaget af deres kroppe og de er meget nysgerrige på, hvad kroppen kan.

For det andet er vores vuggestue en del af en integrationsinstitution, hvor fleste af vores børn fortsætter videre i institutionens børnehave. Vi ved at der er en forventning om at de børn der starter børnehaven at de har kendskab på sin krop.